Prečo a ako si viesť osobný denník?

Vedenie denníka je pre mnohých ľudí skvelým spôsobom, ako sa zbaviť stresu alebo mu predchádzať, ako aj ako sa zamyslieť nad rôznymi momentmi života. Nie je však ľahké s tým začať. Zozbierali sme pre vás niekoľko tipov z rôznych zdrojov. Dúfame, že niektoré z nich budú pre vás prínosom a pomôžu pri tvorbe a vedení záznamov.

Načo slúži notebook ako denník?

Existuje veľa dôvodov, prečo si začať písať do zápisníka. Jednou z najdôležitejších funkcií diára je poskytovať ľahký spôsob, ako si zbierať a zaznamenávať informácie o svojom živote. Umožňuje vám uvedomiť si svoje zvyky, prehodnotiť ich a dokonca si vytvoriť nové.

Foto — @lilartsy

Okrem toho je denník súkromným priestorom na spracovanie životných udalostí, dobrých aj zlých. Keď sa stanú ťažké veci, môžete si ich zapísať, aby ste ich nedržali v sebe. Negatívne emócie, ako napríklad sklamanie alebo hnev, sú ťažkým bremenom. A ich vyjadrenie na papieri môže priniesť neuveriteľnú úľavu, v niektorých prípadoch dokonca väčšiu ako diskusia o týchto myšlienkach s niekým.

Pri opisovaní vlastných zážitkov musíme v pamäti spájať kúsky rôznych informácií, aby sme ich mohli spojiť do logických odsekov a viet. Musíme vytvárať a uvedomovať si príčinno-následné vzťahy, ktoré predtým možno neboli prítomné. Stručne povedané, proces písania zahŕňa hlboké spracovanie informácií, ktoré nám umožňuje dosiahnuť nové úrovne pochopenia skúseností a vidieť staré veci v novom svetle. Kontext, ktorý sme si predtým nevšimli, nám umožňuje ustúpiť a pozrieť sa na udalosti akoby zvonku.

Foto — @esterbrook_official

Niekedy môže byť ťažké spomenúť si na malé, ale významné veci, ktoré sa stali vo vašom živote. Vedenie diára vám umožní prečítať si minulé zápisy a oživiť si spomienky. Okrem toho, ak sa chcete o svoje zážitky podeliť, takéto záznamy z prvej ruky budú dôležité najmä pre budúce generácie. Denník bude opisom konkrétneho obdobia vášho života, ktoré práve prežívate a ktoré sa môže výrazne líšiť od vášho života o rok alebo dokonca o desať rokov neskôr.

Samozrejme, toto sú iba zopár výhod vedenia osobného diára.

Bez ohľadu na to, či používate denník na usporiadanie svojich myšlienok alebo na opis svojho života, najdôležitejšie je, aby ste z tohto procesu získali práve to, čo potrebujete!

Foto — @hollylovesplanning

Ako začať vedenie zápisníka?

Najťažšou úlohou pri vedení denných záznamov je nájsť si na to čas v nahustenom rozvrhu.

Tu sú tri tipy, ktoré vám pomôžu začať:

1. Vyhraďte si čas

Vyhraďte si nejaký čas a venujte ho svojmu denníku. Rozhodnite sa, koľko času cez deň chcete venovať zapisovaniu svojich myšlienok. Myslíme si, že najlepší čas je ráno, hneď po prebudení, alebo naopak, pred spaním.

Foto — @myA5.corner

2. Urobte si z toho príjemný rituál

Na pozadí si môžete pustiť inšpiratívny zoznam skladieb. Nalejte si svoj obľúbený nápoj s niečím chutným. Ak si vytvoríte príjemné asociácie okolo procesu vedenia denníka, bude pre vás jednoduchšie viesť si ho pravidelne.

3. Stanovte si v priebehu procesu malé ciele

Nemusíte písať veľa naraz a venovať tomu veľa času a energie, najmä keď začínate písať zápisky. Namiesto toho si stanovte malé ciele, napríklad písať desať minút alebo dokončiť jednu stranu. Možno budete prekvapení, keď zistíte, že proces popisovania vášho života je oveľa jednoduchší, než ste si mysleli, a budete sa doň púšťať s väčším nadšením!

Foto — @dmagazin

O čom môžete písať?

Je len na vás, ako svoj diár využijete. My vám však ponúkneme päť nápadov, ako to urobiť.

1. Robte si poznámky o svojom dni.

Presne tak! Zapisovanie svojho dňa je spoľahlivým a osvedčeným spôsobom, ako si viesť denník. Diár je súkromným priestorom na vyjadrenie akýchkoľvek myšlienok. Podľa teórie emocionálnej regulácie sa opisovaním svojich emócií trénujeme a sa učíme ich riadiť. Píšte o negatívnych pocitoch, aby ste sa s nimi vyrovnali, alebo spomeňte si na radostné chvíle strávené s priateľmi.

Foto — Marcos Paulo Prado

2. Vyjadrite svoju kreativitu

Nakreslite niečo na stránkach svojho denníka pomocou rôznych výtvarných potrieb. Môžete použiť farebné perá a ceruzky, štetce, fixky, samolepky, ozdobné pečiatky alebo papierové pásky. Nechajte si dostatok miesta na písanie alebo vytvárajte expresívne koláže na každodenné témy ako zábavný spôsob vedenia denníka. Nech odzrkadľuje vašu jedinečnosť.

3. Vytvárajte zoznamy

Táto myšlienka možno vám príde ako zvláštna na písanie do diára, ale zoznamy sú najjednoduchším spôsobom, ako analyzovať informácie. Skúste začať so zoznamom vďačnosti: každý deň si zapíšte aspoň jednu vec, za ktorú ste vďační. Môže to byť tak jednoduché, ako čerstvo upečený chlieb, alebo zložité, ako vyriešený problém v práci.

Zoznam sa môže stať aj obsahom. Napíšte zoznam receptov, ktoré chcete vyskúšať, a potom stránky naplňte návodmi a recenziami. Pridajte poznámky (napríklad o korení), aby ste si ich nabudúce ľahko si spomenuli.

4. Vypisujte citáty

Na rozdiel od denníka nie je účelom knihy citátov (alebo v angličtine commonplace book) zaznamenávať vlastné myšlienky, ale uchovávať a ďalej využívať informácie, ktoré získavame zvonka. Je to zošit na poznámky, citáty, výpisky z kníh, básne, vypočuté zaujímavé myšlienky, postrehy, t. j. veci, ktoré s vami rezonujú a ktoré by ste si mali určite zapísať.

Thomas Jefferson, Mark Twain, Martin Luther King, Carl Linnaeus, Leonardo da Vinci mali takéto zápisníky (ten zanechal viac ako desaťtisíc strán takýchto „denníkov“ s kresbami a vysvetlivkami, z ktorých niektoré sú dnes uložené v Britskej knižnici).

Vedenie knihy citátov nás učí neustále hľadať nové informácie, všímať si zaujímavé veci, ktoré sú na prvý pohľad neviditeľné. Na túto tradíciu môžete nadviazať tak, že svoj denník premeníte na knihu citátov 21. storočia, ktorá môže pri prelistovaní jej stránok podnietiť nové a originálne nápady.

Foto — @esterbrook_official

5. Sebareflexia.

Diár je ideálnym miestom na zváženie krokov, ktoré vo vašom živote prinášajú zmenu. Vytvorte si premyslené otázky, na ktoré môžete odpovedať po sebareflexii.

Tu je zopár nápadov:

  • Na čo môžem byť dnes hrdý?
  • Ako môžem dnes pomôcť iným?
  • Čo som dnes dokázal/a urobiť na tom, na čom pracujem? 
  • Čo môžem urobiť pre svoj vlastný rast v tej či onej oblasti? 
  • Na čo sa teším?

Vytvorte otázky, ktoré sa zameriavajú na váš vlastný život a sústreďte sa na témy, ktoré sú pre vás dôležité v rôznych oblastiach: rodinného života, kariéry, fyzického a duchovného rozvoja atď.

Foto — @bulletjournal